LUENNOT, ELOKUVA- JA KUVAESITYKSET SEKÄ OPETUS

Juha Taskinen pitää luentoja tuntemistaan aihepiireistä (mm. luonto, kulttuuri työ, taide) sekä luentoja tilaajan tarpeen mukaan. Hänen erikoisalueina ovat mm. Laatokan luonto, Vienan Karjala, Kalevalan runokylät, vesitiet, kulttuuri, Saimaan järvet, luonto, hylje, Norjan miekkavalaat ja Beloje moren (Vienanmeri) belugat, eli maitovalaat.